ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เพื่อดำเนินงานจัดส่งกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านฮ่องแฮ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เพื่อดำเนินงานจัดส่งกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ท้องที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินงานจัดส่งกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ท้องที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more
1 52 53 54 55 56