หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ร่วมโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2564

วันที่: 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:58 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ได้ออกไปร่วมโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2564 (กิจกรรมเพื่อการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงป่า อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์น้ำ ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

.

.

.


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น