หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก พ.อ.โกมล วงศ์อนันต์ พร้อมคณะจาก กอ.รมน. มุกดาหารโดยมีนายฐิติกร เงาะปก หัวหน้าหน่วยฯได้สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 12 แผ่น ปริมาตร 0.14 ลบม. ท้องที่บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) รับมอบไม้ของกลางมาเก็บรักษาจาก สภ.ดอนตาล

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมกันตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.27 ลบม.

» Read more

ร่วมประชุมกับราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7,8,9และ 12 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ณ ศาลาวัดโพธิ์ศิลา บ้านเหล่าคาม เพื่อชี้แจงแนวทางการทวงคืนผืนป่าของจังหวัดมุกดาหารให้ราษฎรได้ทราบถึงแผนแม่บทฯคำสั่ง คสช ที่ 64,66/2557

» Read more

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่าแก่ศูนย์ป่าไม้มุกดาหารและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน)

» Read more

1 2 3 4