ตรวจยึดตอไม้ประดู่ จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.90 ลูกบาศก์เมตร

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป ถากกลม จำนวน 12 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.30 ลบม. บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ม.4 บ.นาห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมกันตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อนรวมทั้งหมด จำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 4.35 ลบม. บริเวณป่ายูคาลิปตัสทางด้านทิศเหนือบ้านนาหลวง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ตรวจยึดพื้นที่การกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ตามจุดพิกัดพิทักษ์ไพรระบบปฎิบัติการการค้นหาพื้นที่จุดบุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส G-MDH-2562-0002 พบพื้นที่บุกรุกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่แปลงที่ 1 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องที่ บ.พรานอ้น ม.4 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ตรวจยึดพื้นที่การกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ตามจุดพิกัดพิทักษ์ไพรระบบปฎิบัติการการค้นหาพื้นที่จุดบุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส G-MDH-2562-0001 พบพื้นที่บุกรุกอบู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่แปลงที่ 1 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องที่ บ.พรานอ้น ม.4 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

1 2 3 4