ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ประชุมอบรม และอธิบายแนวทาง การปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่

» Read more

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า มห. 4 (คำอาฮวน) และ ศูนย์ส่งเสริมการความคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 (มุกดาหาร)

» Read more

ตรวจยึดไม้ยางนา จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 2.15 ลูกบาศก์เมตร คดีอาญาที่ 31/2564 ยึดทรัพย์ที่ 14/2564 ปจว.ข้อ 1 วันที่ 6 กพ. 2564 เวลา 15.00น.

» Read more

ตรวจยึดตอไม้ประดู่ จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.90 ลูกบาศก์เมตร

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป ถากกลม จำนวน 12 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.30 ลบม. บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ม.4 บ.นาห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

» Read more

1 2 3