เข้าร่วมสัมนาเคริอข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้มรุ่นที่ 21 ณ โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

» Read more

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

» Read more

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) พร้อมกับส่วนราชการ ทหาร กำนันตำบลนาตาล ผญบ.ม.5 ณ ศาลาประชาคมบ้านเกิ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more