หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนควันพิษจากการเผาถ่านในพื้นที่หมู่บ้านซำขาม หมู่ที 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ได้ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ กับราษฎร กรณีการร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ถึงส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที เรื่อง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนควันพิษจากการเผาถ่านในพื้นที่หมู่บ้านซำขาม หมู่ที 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ได้ทำการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนในกติกาในการเผาถ่านในพื้นที่ มิให้เกิดความขัดแย้ง ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งมิให้ขัดต่อระเบียบและกฎหมายของทางราชการ ณ บริเวณศาลากลางบ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งราษฎรรับทราบตามข้อตกลง เหตุการณ์ปกติ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *