ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference (Google Meet)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09:30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ส่วนอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ พร้อมหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น คุณเพชรรัตน์ เครือศิริกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ให้เกียรติเป็น​วิทยากร ชี้แจงฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Google Meet) ณ ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

.


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *