หารือแนวทางแผนพัฒนาพื้นที่งานวิจัยป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนงานโครงการของสถานีวิจัยฯ เพื่อเป็นป่าในเมือง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเชื่อมโยงเครือข่าย โรงเรียนลำปาววิทยาคม โรงเรียนคลองขาม สังกัด อบจ.และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อ.ชัยพล ไชยคำมิ่ง กรรมการบริหารจังหวัด(กบจ.) กาฬสินธุ์ เยี่ยมหัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
เพื่อหารือแนวทางแผนพัฒนาพื้นที่งานวิจัยป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนงานโครงการของสถานีวิจัยฯ เพื่อเป็นป่าในเมือง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเชื่อมโยงเครือข่าย โรงเรียนลำปาววิทยาคม โรงเรียนคลองขาม สังกัด อบจ.และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้งโรงเรียนโคกสี ดอนยานาง โรงเรียนบ้านเสียว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สังกัด สพม.เขต24 และอื่นๆ กับสถานศึกษาเอกชนและชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอเข้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ อายุกว่า 50 ปี แห่งนี้ ไว้ให้ลูกหลานและคนกาฬสินธุ์มีป่าในเมืองและป่าชุมชนคนกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *