สำรวจข้อมูลราษฎร ในหมู่บ้านของท่านเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ (คทช) กับผู้นำชุมชนท้องที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๒ สิงหาคม๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลังจากการร่วมปลูกป่าจิตอาสาที่ตำบลบัวขาว หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่ากุฉินารายณ์ได้ออกสำรวจข้อมูลราษฎร ในหมู่บ้านของท่านเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ (คทช) กับผู้นำชุมชนท้องที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในท้องที่ ตำบลกุดหว้า หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๓ รวม ๓ หมู่บ้าน เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราษฎรผู้ที่มีพื้นที่ ที่อยู่อยู่ในโครงการฯดังกล่าว ทางหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุฉินารายณ์จึงเร่งเข้าขอความร่วมมือไปยังท่านผู้นำชุมชน เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นผู้ประสานงานในห้วงเวลาการปฏิบัติงานโครงการฯ (คทช) ท้องที่ ตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *