ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้1.โดยออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบเอกสารคำขอและตรวจสอบสภาพพื้นที่ความเหมาะสมของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ท้องที่บ้านปอภาร หมู่ที่4 ตำบลสระบัว บ้านคุยแต้ หมู่ที่ 5 บ้านโคกทม หมู่ที่ 10 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย เนื้อที่ 15 ไร่2 . ออกประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ท้องที่บ้านปอภาร หมู่ที่ 4 ตำบลสระบัวบ้านคุยแต้หมู่ที่ 5 ตำบลสระบัว บ้านโคกทุมหมู่ที่ 10 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย 13 ไร่ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *