ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ร่วมตรวจสอบการเผาถ่านไม้ในพื้นที่บ้านหนองดง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ร่วมกับว่าที่ ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง นายฉลาด ภูมิโชติ นิติกรฯ และคณะเจ้าที่เทศบาลฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบการเผาถ่านไม้ ในพื้นที่บ้านหนองดง ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งก่อให้เกิดควัน ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว
ผลการตรวจสอบการประกอบกิจการเผาถ่านไม้ในเบื้องต้น พบว่ามีการดำเนินกิจการเผาถ่านจำนวนหลายราย ไม้ที่ใช้ในการเผาถ่านส่วนใหญ่คือไม้มะขามซึ่งมีการสั่งซื้อจากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ คณะเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการเผาถ่าน ต้องไปขออนุญาตจากเทศบาลตำบลโคกสูง ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามนำไม้หวงห้ามไปเผาถ่าน และมิให้ดำเนินการเผาถ่านไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันโคกสูงใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *