ส่วนอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานออนไน์ Office Service และโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์และรับมอบเครื่องอ่านบัตร ให้ทาง

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานออนไน์ Office Service และโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์และรับมอบเครื่องอ่านบัตร ให้
1. ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น
2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง
3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน
4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง
5. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี
6. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ห้ามมิให้พนักงานเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน และหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1600.9/ว 690 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *