แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 กุมภาพันธ์ 2024


คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาค) 2. เลือกเมนูล๊อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เลือกเมนู “เข้าระบบจัดการฐานข้อมูล” 4. เลือกเมนู “หน่วยงาน” 5. เลือกเมนู “การค้นหาข้อมูล” ตามเงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ 6. เลือกเมนู “คำค้นหา”และใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกเมนู “ค้นหา” 7. เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว คลิกเลือกเมนู “แก้ไข” 8. เลือกเมนูต่างๆ เพื่อ “เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง” ข้อมูลให้อัปเดตเป็นปัจจุบัน 9. คลิกเลือกเมนู “บันทึก” เมื่อ เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแป […]


คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง)

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง) 2. เลือกเมนู “เบอร์โทรติดต่อ 3. เลือกเมนูหน่วยงานที่จะปรับปรุงแก้ไข 4. คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลด (Download) เอกสารข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 5. เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของหน่วยงาน 6. คัดลอกชีต ควรตั้งชื่อชีตเป็นวันเดือนปีปัจจุบันที่ปรับปรุง (ตัวอย่างเช่น เบอร์ติดต่อศูนย์เทคโนฯ-150267) 7. เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 8. เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว เลือกเมนู “Save As” และเลือกนามส […]