ข่าวสารและกิจกรรม


กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ดาวน์โหลดกำหนดการ ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 32-bit (หากไม่แน่ใจให้ดาวน์โหลดลิงค์นี้) ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 64-bit


การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 2559

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเครือข่ายและความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดกำหนดการ รุ่นที่ 1 (9-11 มิถุนายน 2559) สถานที่  โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี แผนที่ รุ่นที่ 2 (23-25 มิถุนายน 2559) สถานที่  โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่


ประชุมเพื่อพัฒนาข้อมูลระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อมูลระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้


ประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูล (NECTEC) วันอังคาร 1 ธ.ค.58

วันอังคาที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูล


ขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


เปิดใช้งานระบบ NSW

กรมป่าไม้ได้เปิดใช้งานระบบ NSW เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ NSW กรมศุลกากร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทางกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมเอกสารและคู่มือไว้ดังนี้


Government Cloud Service

รายงานผลการย้ายระบบไปไว้บน G-Cloud

ตามที่ศูนย์สารสนเทศได้แจ้งบำรุงรักษาระบบ เพื่อย้ายบริการไปไว้บน G-Cloud เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ย้ายระบบจนสำเร็จเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 16.30น  แต่เนื่องจากพบการตั้งค่าที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้ 1. ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตภายในกรมป่าไม้และผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกเห็นข้อมูลไม่ตรงกัน  2. ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรูปภาพและไฟล์สื่อได้  จึงได้ดำเนินการย้ายระบบอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-12.00น


Government Cloud Service

แจ้งบำรุงรักษาระบบ เพื่อย้ายบริการไปไว้บน G-Cloud 1

ศูนย์สารสนเทศ จะย้ายระบบ “เครือข่ายเว็บไซต์กรมป่าไม้ ระยะที่ 2” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ไปไว้บน G-Cloud (Government Cloud Service) ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และเปลี่ยนชื่อระบบเป็น “เว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud” เพื่อเป็นการนำร่องการใช้งาน Public Cloud ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 14.30น ถึง 16.30น