แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2023


แก้ปัญหากรณีที่ไม่สามารถเพิ่ม custom template ที่สร้างขึ้นมาใน Certificate Templates ได้

ในกรณีประสงค์ที่จะสร้าง self-signed certificate เพื่อใช้งานบน Windows Server สำหรับบริการต่าง ๆ เช่น Remote Desktop Connection หรือโพรโทคอล LDAPS โดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีเปิดใช้งาน role “Active Directory Certificate Services” เพื่อสร้าง root certificate และใช้ root certificate ออก certificate สำหรับบริการนั้น ๆ โดยมักจะใช้ custom template เพื่อให้สะดวกต่อการออก certificate ที่ตรงความต้องการ ปัญหา ในกรณีปกติ เมื่อสร้าง custom template ผ่านโปรแกรม Certificate Templates Console (certtmpl. […]