แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 มิถุนายน 2015


การสร้างอัลบัมรูปภาพ

ในกรณีที่ผู้เขียนจำเป็นต้องใช้รูปภาพในบทความเป็นจำนวนมาก เช่นเวลาเผยแพร่ข่าวกิจกรรม  ระบบเว็บไซต์มีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถสร้างอัลบัมรูปภาพได้โดยที่ไม่ต้องมาย่อขนาด/จัดเรียงด้วยตนเอง