การจัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15


15.1.1 ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด

15.1.2 สัดส่วนของพื้นที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

15.2.1 ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

15.3.1 ร้อยละของพื้นดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด

15.4.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญค่อความหลายหลายทางชีวภาพบนภูเขา

15.4.2 ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว

15.5.1 ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม

15.6.1 จำนวนประเทศที่มีการยอมรับกรอบกฎหมาย กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพื่อนส้รางความมั่นใจในความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการแบ่งผลประโยชน์

15.7.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ป่าโดยการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย

15.8.1 สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพยากรอย่างเพียงพอหรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน

15.9.1 ความก้าวหน้าของการส้รางเป้าประสงค์ระดับชาติตามมราระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.2011-2020

15.a.1 การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ(ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพแบะระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

15.b.1 การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพและ ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

15.c.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า โดยหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *