ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่จัดส่งกล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ในท้องที่ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลนาโพธิ์ ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

» Read more

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 67 พรรษา ณ บริเวณที่ป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านมะโบ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู่และปลอดภัย ปีที่ 2 และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน ท้องที่บ้านดานเม็ก ม.12 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตรวจยึด 1) ไม้พะยูงท่อน จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.13 ลบ.ม. มูลค่าความเสียหายภาครัฐ 125,000 บาท ไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 14 แผ่น/เหลี่ยม มูลค่าความเสียหายภาครัฐ 32,500 บาท

» Read more

1 2 3 4 5