หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกับ ทต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 บริเวณหน้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแซง ม.4 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้ตั้งจุด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดใต้สามัคคีธรรม บ้านโนนสมควรหมู่ 12 ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับ อำเภอหนองสูง,สถานีตำรวจภูธรหนองสูง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 และให้การต้อนรับนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจจามจุรี ถนนแผ่นดินหมายเลข 12 สาย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ – อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลกกตูม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกตูม และผู้นำชุมชนตำบลกกตูม ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2287สามแยก ระหว่างบ้านกกกอก-บ้านขัวสูง ต.กกตูม อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

» Read more

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งจุด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

1 2 3 17