ร่วมการประชุม “เรื่องการประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแนวทางการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ C ชั้น 4

» Read more