วันที่  14  พฤศจิกายน  2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดย นางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมวางแผนการปั่นจักรยานรักษาต้นไม้ของพระเจ้าอยู่หัว “Bike for tree  of the king”

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามและเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม ได้ถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าธรรมวิเวก (วัดป่าหนองแสง) บ้านหนองแสง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2559-2560 ท้องที่รับผิดชอบ อำเภอท่าคันโท

» Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

» Read more