เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2563 และดำเนินการประชาสัมพันธ์การป่าไม้ พร้อมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กล้าไม้มีค่าหน้าอำเภอ

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

» Read more

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพือลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามโครงการ”จิตอาสาพัฒนาแหล่งเที่ยว ถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เจ้าหน้าทหาร ร.8 พัน 2 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน และผู้นำหมู่บ้านและราษฎรในพื้นที ณ บริเวณถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ้านนาน้ำชำ หมู่ที 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2