ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

» Read more

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพือลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามโครงการ”จิตอาสาพัฒนาแหล่งเที่ยว ถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เจ้าหน้าทหาร ร.8 พัน 2 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน และผู้นำหมู่บ้านและราษฎรในพื้นที ณ บริเวณถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ้านนาน้ำชำ หมู่ที 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลักสูตรสร้างป่าพัฒนาเมือง ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อพิพาทแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน กับแนวเขตพื้นที่ทำกินราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่บ้านเทพประทาน หมู่ที 10 ตำบลบริบูรณฺ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2