หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่านร่วมกิจกรรมหน่วยบริการประชาชน อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

» Read more

เจ้าหน้าที่ฝ้ายจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการจ้างลูกจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการปฏิบัติงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน

» Read more

ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.38 ลบ.ม. ไม่พบผู้กระทำผิด เหตุเกิด บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน

» Read more

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการออกไปสำรวจการครอบครองที่ดิน

» Read more

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการออกไปสำรวจการครอบครองที่ดิน

» Read more

1 2 3 5