แผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนท้ายกฎกระทรวง


รวมแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนท้ายกฎกระทรวง

แผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนท้ายกฎกระทรวง จังหวัดตาก

 ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า
ป่าประจำรักษ์
ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
ป่าแม่ตื่น
ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน
 ป่าลานสาง
 ป่าแม่ระมาด
 ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร
ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
ป่าแม่สอด
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง
ป่าแม่ละเมา
ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
ป่าท่าสองยาง
ป่าสามหมื่น

แผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนท้ายกฎกระทรวง จังหวัดกำแพงเพชร

ป่าหนองเสือโฮก และป่าหนองแขม
ป่าแม่ระกา
ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
ป่าไตรตรึงษ์
ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
ป่าหนองหลวง
ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์
ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตร

แผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนท้ายกฎกระทรวง จังหวัดสุโขทัย

ป่าแก่งสัก
ป่าสวนสักท่าไชย
ป่านครเดิฐ
ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
ป่าหนองตูม
ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก
ป่าแม่ท่าแพ
ป่าเขาหลวง
ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
ป่าสุเม่น
ป่านาขุนไกร
ป่าดงข่า