previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรม

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศผู้มีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) เป็นประธานในการประชุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถา ...
อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมเจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)