ป่าไม้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563


16 กันยายน 2563 กรมป่าไม้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง โครงการสานพลังเครือข่าย เพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายกานดิษฎ์ สิงหากัน หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทน

ในส่วนของทางด้านกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำทีมเชียร์และให้กำลังใจแบบ New Normal ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า