ตรวจยึดไม้แดง จำนวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๒.๑๔ ลบ.ม.อุปกรณ์ของกลาง รถไถนาเดินตามพร้อมสาลี่พ่วง จำนวน ๑ คัน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา

» Read more

ตรวจติดตามเบิกจ่ายเงินสนับสนุนปลูกไม้รอบตัดฝันยาวแก่เกษตรกรปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5

» Read more

ชุดปฎิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ มุกดาหาร ร่วมกัน​กำจัดเชื้อเพลิงและลดปริมาณเชื้อเพลิง​เข้า​เสวียน​บริเวณโดยรอบ​หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ​(แม่สะเรียง)​ และเวลา​ 16.00​ น. ร่วมกันออกตรวจสอบ จุด Hotspots บ้านป่าหมาก ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

» Read more
1 2