ตรวจยึดไม้แดง จำนวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๒.๑๔ ลบ.ม.อุปกรณ์ของกลาง รถไถนาเดินตามพร้อมสาลี่พ่วง จำนวน ๑ คัน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา

วันที่อังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตรวจยึดไม้แดง จำนวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๒.๑๔ ลบ.ม.อุปกรณ์ของกลาง รถไถนาเดินตามพร้อมสาลี่พ่วง จำนวน ๑ คัน ประเมินมูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐ บาท ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
#ผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐานทำไม้หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๖๙ ฐานมีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา บริเวณทิศเหนือบ้านหนองแสง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *