ออกสำรวจ/เก็บข้อมูล การเจริญเติบโตของต้นไม้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลต้นไม้ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

» Read more

ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจุด Hot spot จากศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ทางขึ้นน้ำตกผาระแงง

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณวัดป่ารัตนเกษม​ (วัดศาลาแดง)

» Read more

ร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลบ้านซ่ง พ.ศ. 2564” ได้กำหนดจัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟและลาดตระเวนป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

» Read more

งาน Clearing Day ครั้งที่4 ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” เมื่อคุณหมุนเวียน โดยได้นำกล่องนมยูเอชที และขวดพลาสติก ไปร่วมบริจาค เพื่อส่งเข้าระบบรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ที่จุดรับ(Drop Point)

» Read more