หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน ร่วมกันระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน กรณีขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม รายนางประดิษฐ์ มุขะเสน ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. เลขที่ 2562 ตำบลบ้านหนอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎรถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

» Read more

น่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้อยู่ที่ชายป่าติดกับถนนสาย ร้อยเอ็ด-พนมไพร อยู่ใกล้กับสวนป่าอุโมง-หนองแวง เดิม

» Read more