ออกตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้เปิดทาง เข้า-ออก สู่ทางสาธารณะ

» Read more

ตรวจยึดตอไม้ประดู่ จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.90 ลูกบาศก์เมตร

» Read more

ออกดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อำเภอดงหลวง

» Read more

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564

» Read more

ร่วมกันนำไม้ของกลางตามคดีอาญาที่13/64 ยึดทรัพย์ที่ 9/64 ปจว.ข้อ3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(คำป่าหลาย ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการฯ ด้วยการเดินลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่จริง (ป่าคงสภาพ)

» Read more

1 12 13 14 15 16 17