ออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ” บริเวณวัดถ้ำกายสิทธิ์ บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “

» Read more

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “

» Read more

ประชุมหารือเพื่อชี้แนวขอบเขตหมู่บ้านตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลานเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 4 5 6 7 8 9