ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ ท้องที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ได้เข้าพบนายอำเภอซำสูง (นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง) ในฐานะที่ปรึกษาชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินที่ 2/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ ท้องที่ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้มอบคู่มือและแนวทางการดำเนินงานฯ โดยให้บรรจุเรื่องเข้าระเบียบว่าระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูง ประจำเดือน ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 และระเบียบวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *