วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 02.00 น ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้เกิดพายุฟ้าคะนองมีลมกรรโชกแรงในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดส่งผลให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับ บ้านเรือนราษฎร และ อาคารสถานที่ ภายในหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 02.00 น ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้เกิดพายุฟ้าคะนองมีลมกรรโชกแรงในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดส่งผลให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับ บ้านเรือนราษฎร และ อาคารสถานที่ ภายในหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
เบื้องต้นศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหน่วยงาน ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ได้ออก ให้ความช่วยเหลือและร่วมตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกับแนะนำแนวทางการดำเนินการ ขออนุญาตทำไม้หวงห้วม ตามระเบียบกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่ง รายงานผลตรวจสอบเบื้องต้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น ดังนี้
1. ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ โรงเรียน โสต ศึกษา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดมีต้นไม้ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ เป็นไม้ยางนา ล้มทับ ถนนภายในโรงเรียนและอาคารสถานที่จำนวน 13 ต้น และมีต้นไม้ที มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน จำนวน 9 ต้น มีผู้เสียชีวิตจากต้นไม้ล้มทับ บ้านพัก ของเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนเสียชีวิต 1 ราย

2 ตรวจสอบบริเวณโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์รอ้ยเอ็ด พบว่า มีต้นไม้ล้มทับ อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนและล้มกีดขวางถนนภายในโรงเรียน จำนวน 17 ต้น และมีต้นไม้ที่ล้มเอน จากพายุ ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกประมาณ 9 ต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากต้นไม้ล้มทับบ้านพักภายในโรงเรียน จำนวน 4 ราย
อนึ่ง วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 14.00 น รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญประชุม ผู้นำชุมชน อบต.ทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการช่วยเหลือ ราษฎรและหน่วยงานที่ประสบภัย ในครั้งนี้ หากผลการประชุมเป็นประการใดจะได้รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *