กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ป่าโคกหนองพอก ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคามและสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคามพร้อมหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม , อำเภอโกสุมพิสัย , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง , กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวขวางพร้อมสถาบันการศึกษาศาสนาและราษฎรจิตอาสาในท้องที่ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2561” มีผู้ร่วมงานจำนวนประมาณ 600 คน ณ บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ป่าโคกหนองพอก ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


          สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ป่าโคกหนองพอก ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้นำชุมชน ราษฎรต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย วัด โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ภน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ฯลฯ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก มี ยางนา พะยูง หว้า หวาย ประดู่ หมากเม่า มะขามป้อม มะค่าโมง กะบาก ตะเคียนทอง กันเกรา แคทุ่ง มะม่วงป่า รวมจำนวน 5,000 กล้าคำนวณพื้นที่ปลูกได้ 50 ไร่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน605คน และพระสงฆ์ 5 รูป( รวม 610 คน/รูป) โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ รมน.จังหวัด ม.ค. (ท.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *