ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

วันที่: 29 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง จ.กาฬสินธุ์ ท้องที่ ต.เขาพระนอน ต.คลองขาม ต.นาเชือก ต.โนนสูง ต.บัวบาน และ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด ท้องที่ ต.กุดโดน และ ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตามกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประชาสัมพันธ์/ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ และรับฟังความคิดเห็นของหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในชุนชนรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง จ.กาฬสินธุ์ ณ เทศบาลตำบลอิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *