ร่วมกันออกตรวจสอบ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส ๑๖๐๕.๔๒/๑๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ตรวจสอบ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งศิลา ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๗(ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗(ขอนแก่น) , เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัตการพิเศษป่าไม้ สปจ.๗(ขอนแก่น)และฝ่ายปกครองอำเภออุบลรัตน์ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส ๑๖๐๕.๔๒/๑๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ตรวจสอบ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งศิลา ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พิกัด ๔๘ Q ๒๔๓๓๒๙ E, ๑๘๔๓๔๒๖ N จากการตรวจสอบพบเป็นตึกเดี่ยว ๑ ชั้น ๒ ห้อง มีดาดฟ้า เปิดเป็นร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม(กาแฟ) คณะเจ้าหน้าที่ได้ขออนุญาต นายชุมพล กองพรมฤทธิ์ ผู้เป็นบิดาของเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเข้าตรวจสอบพร้อมนำตรวจในครั้งนี้ พร้อมได้นำเอกสารมาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่ เป็นเอกสารสิทธิประเภท(น.ส.๓) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียน เล่ม ๑๗ หน้า ๑๓ สารบบเล่มที่ ๒๔๔ จำนวนเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ออกให้นายหนู แก้วประดิษฐ์ ปัจจุบันได้มีนายสุทัศน์ กองพรมฤทธิ์ เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *