แนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

วันที่: 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย รวม 5 ป่าชุมชน ดังนี้ ช่วงเช้า 1. บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2. บ้านรุ่งแสงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3.บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 4.บ้านหนองขุมเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงบ่าย 5. บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *