ต่ออายุโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ กรณีที่พักสงฆ์เข้าร่วมโครงการครบระยะเวลา 5 ปี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพ้ฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยการปฏิบัติงานได้ชืัแจงขั้นตอนและดำเนินการต่ออายุโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ กรณีที่พักสงฆ์เข้าร่วมโครงการครบระยะเวลา 5 ปี และมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อไป ดังนี้
1. ที่พักสงฆ์เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 1 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

  1. ที่พักสงฆ์หินล่อง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  2. ที่พักสงฆ์วังแคน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิส้ย จังหวัดมหาสารคาม
  3. ที่พักสงฆ์บุบผาราม บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
  4. ที่พักสงฆ์บ้านหนองแคน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *