ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมป่าไม้ (Business Continuily Plan:BCP) ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่: 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้, ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผลรับฟังการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมป่าไม้ (Business Continuily Plan:BCP) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รับรองสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำแผนไปใช้ในการบริหารความต่อเนื่องการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชนในสภาวะวิกฤต สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ผ่านระบบ VDO Conference “Application Zoom” กรมป่าไม้


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *