ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

วันที่: 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09:46 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน คือ 1.ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำใส หมู่.4 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง 2.ป่าชุมชนบ้านบุ่งแสง หมู่.7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง 3.ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง 4.ป่าชุมชนบ้านคำใหญ่ หมู่.4 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง 5. บ้านป่าชาด หมู่.2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *