ส่วนอำนวยการ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

วันที่: 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ภายใต้ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ตามกิจกรรมป้องกันปราบปรามและบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการสำรวจสภาพพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงปี 2560-2561 ให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยป้องกันฯ และติดตามความก้าวการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

.


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *