ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

วันที่: 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:50 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.ป่าชุมชนบ้านหนองเขียน ป่าโคกหนองดู่ หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ 2. ป่าชุมชนบ้านหนองเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ 3.บ้านชุมชนบ้านฝางน้อย หมู่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ 4.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ 5. บ้านบึงสว่าง หมู่ 11 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ 6. บ้านนาตับเต่า หมู่.4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย 7.บ้านซับสมบูรณ์ หมู่.9 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย 8.บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย 9.บ้านหนองไผ่ทอง หมู่.11 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *