ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10:15 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้ 1.ป่าชุมชน บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2.ป่าชุมชนบ้านลาน หมู่ 4,5,6 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3. ป่าชุมชนบ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 4.ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ 14 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแ่น 5.ป่าชุมชนบ้านเสือเฒ่า หมู่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 6.ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 7.ป่าชุมชนบ้านศรีภูธร หมู่ที่7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *