ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด แนะนำการจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนร้อยเอ็ด

วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1.เวลา 09.30 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ท้องที่บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
2.เวลา 11.30 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ท้องที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
3.เวลา 14.00 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนท้องที่บ้านบะเค หมู่ที่ 10 โพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. เวลา 15. 30 น.ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนท้องที่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *