ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ให้คำแนะนำการจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน

วันที่: 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:27 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ออกไปให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท้องที่ ป่าชุมชนบ้านคำป่าก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธนกิตติ สีคำแสนประธานกรรมการจัดการป่าชุมชน และคณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมจัดทำข้อมูล และได้ออกไปให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้องที่ป่าชุมชนบ้านหินกอง ม.4 ต. ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสมนึก เรือมา ประธานป่าชุมชนพร้อมคณะกรรมการป่าชุมขตามแบบ อน.บ.1 ภายใต้แผนงานป่าชุมชุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *