ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการ”พิทักษ์ป่าสำหรับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนิสิตเข้ารับฟังจำนวนประมาณ 110 คน จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการ”พิทักษ์ป่าสำหรับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนิสิตเข้ารับฟังจำนวนประมาณ 110 คน จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1. บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *