ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูน้อย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูน้อย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1. แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัการทรัพยากรป่าไม้
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *