ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลมิตรภาพ ณ เทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,แพทย์ตำบล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลมิตรภาพ ณ เทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมแจ้งการยกเลิกไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
และเวลา 13.30 น. ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนตามโครงการป่าชุมชนที่ขอต่ออายุ (แบบ ปชช 5.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หมู่บ้าน
1. บ้านนกกระโดก หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านตาหลุง หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
4. บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ
อำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม
5. บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 18 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *