ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ 1.ออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม (สย.) ในท้องที่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2.ออกสำรวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจตาม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในท้องที่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ดังนี้
1.ออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม (สย.) ในท้องที่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2.ออกสำรวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจตาม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในท้องที่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *